Grieken zijn verbijsterd over slecht `terreurrapport' VS

In Griekenland is met woede en verbijstering gereageerd op het jaarlijkse rapport van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken betreffende het terrorisme in de wereld in 1999. Daarin wordt gesteld dat over dat jaar alleen Colombia slechtere resultaten inzake terrorismebestrijding te zien heeft gegeven dan Griekenland.

In het rapport is sprake van een recordaantal van twintig aanslagen op Amerikaanse doelwitten, van een verdachte aanpak van de Koerdische terroristenleider Öcalan, die gastvrijheid kreeg in de Griekse ambassade in Kenia alvorens in Turkse handen te vallen, en van een gebrek aan werkelijke wil en dienstijver om de bestaande terroristische organisaties onschadelijk te maken.

Als voorbeeld wordt in het Amerikaanse rapport genoemd dat van de terreurorganisatie `17 November' voor het eerst bloedsporen waren gevonden, maar dat met het DNA-materiaal daarna niets is gedaan. In Griekenland zag men 1999 juist als een jaar waarin het terrorisme op een lager pitje is geraakt. Van de 20 aanslagen die het rapport noemt waren de meeste van minieme afmetingen, uitgevoerd met gasbommetjes. Slachtoffers aan Amerikaanse zijde vielen er niet, en dat in een jaar waarin de NAVO-oorlog tegen Joegoslavië om Kosovo en het bezoek van Clinton extra anti-Amerikaanse sentimenten opwierpen.

De in 1999 aangetreden minister van Orde Chrysochoidis geldt als de eerste in een lange rij ministers die succes boekt in de strijd tegen criminaliteit in het algemeen. Hij herinnerde er in zijn reactie op het Amerikaanse rapport aan dat Griekenland nog steeds veiliger is dan de meeste andere landen. Wat de bloedsporen betreft, gevonden na de aanslag op de ambtswoning van de Duitse ambassadeur in Athene: van Amerikaanse zijde was nooit officieel om overhandiging van de DNA-gegevens gevraagd. Het was ook in 1999 de enige serieuze aanslag van de 17e November, die sinds 1975 achtentwintig slachtoffers had gemaakt, maar nu lijkt te `vergrijzen'.

De indruk overheerst dat de VS expres een ,,onrechtvaardig en overtrokken'' rapport – terminologie van Chrysochoidis – hebben opgesteld om Athene op te schrikken. Washington streeft naar een `verdrag tegen het terrorisme' met de minister, die vorige zomer de VS heeft bezocht. Van Griekse zijde wil men niet verder gaan dan de opstelling van een protocol. Geweigerd wordt ook een `autonome' taskforce tegen het terrorisme op te richten.

De regering-Simitis tenslotte voelt evenmin iets voor een door Washington gewenste nieuwe antiterreurwet, nadat die van de conservatieve regering-Mitsotakis uit 1991 schipbreuk heeft geleden, onder andere op de clausule die kranten verbood proclamaties van terroristische organisaties te publiceren. Deze clausule in de wet leidde er toe dat op een gegeven ogenblik in 1992 vijf hoofdredacteuren gevangen zaten.

    • F.G. van Hasselt