Enquête

Afgaande op de kop `Enquête: Thom de Graaf moet zijn excuses aanbieden" (NRC, zaterdag 29 april, pagina 3) verwachtte ik dat de meeste geënquêteerden deze mening waren toegedaan. Uit het artikel blijkt echter dat slechts 17 procent van de ondervraagden vindt dat Thom de Graaf excuses aan de koningin moet aanbieden. De rest, 83 procent, acht dat dus overbodig. Een waarheidsgetrouwe kop zou zijn geweest `Enquête: Thom de Graaf hoeft geen excuses aan te bieden.'

    • Erzo F.P. Luttmer