Aardverschuiving

Sinds één jaar hebben Schotland en Wales zelfbestuur. Dat is een politieke aardverschuiving én een gok. Met het overhevelen van macht naar de regio, de zogeheten devolution, hoopte premier Blair het separatisme van de `Keltische Britten' te temmen en het koninkrijk verenigd te houden. Voorlopig lijkt dat te lukken. Het landsparlement in Westminster, waarin de Schotten en Welshmen ook vertegenwoordigd blijven, houdt het laatste woord over nationale kwesties als defensie, buitenlandse politiek, drugsbestrijding en (de meeste) inkomstenbelasting. Maar Schotland en Wales mogen nu hun eigen wetten maken voor onderwijs, gezondheidszorg (minus abortus), sociale zaken, landbouw, justitie, milieu, openbaar vervoer en toerisme.

Het Schotse parlement telt 129 leden, van wie er 73 rechtstreeks zijn gekozen en de rest via kieslijsten is aangewezen. Zij stemmen elektronisch, hoeven elkaar niet formeel aan te spreken als in Westminster. En er zitten veel meer vrouwen bij.