Woning te koop voor ton minder

Mensen met een modaal inkomen kunnen in het nieuwe Utrechtse stadsdeel Leidsche Rijn een huis kopen voor een prijs die ruim een ton onder de marktwaarde ligt. Het gemeentebestuur van Utrecht heeft daartoe geruime tijd geleden afspraken gemaakt met de woningcorporatie Mitros en de bouwgrond verkocht voor een bedrag dat normaal geldt bij sociale woningbouw.

Het gaat om 105 nieuwbouwwoningen in een project van totaal 570 die op de vrije markt tegen de 350.000 gulden zouden opbrengen. De eengezinswoningen zullen nu te koop worden aangeboden voor prijzen tussen de 233.000 en 256.000 gulden. Dat bedrag is volgens de corporatie eigenlijk de kostprijs. Mensen met een inkomen tussen de 55.000 en 80.000 gulden bruto per jaar komen hiervoor in aanmerking. Verwacht wordt dat zich duizenden belangstellenden zullen melden. De aanmelding is deze week geopend. De woningen worden omstreeks juli dit jaar opgeleverd.

Wethouder E. Haitsma van Utrecht is ,,zeer gelukkig met deze landelijke primeur''. Hij noemt de bijzonder geprijsde koopwoningen `maatschappelijk gebonden eigendom' en de adspirant-kopers krijgen te maken met strenge voorwaarden om speculatie tegen te gaan. Als de koper er weer van af wil, moet de woning voor het aankoopbedrag worden aangeboden aan de corporatie Mitros. Als intussen de marktwaarde duidelijk is gestegen, moet een onafhankelijk taxateur die meerwaarde bepalen. De eigenaar en Mitros krijgen hiervan dan ieder de helft. De corporatie zal dat geld gebruiken om weer nieuwe projecten te starten.

,,De huizenprijzen zijn in de afgelopen tijd echt de pan uitgerezen, de modale groepen zouden er helemaal niet meer aan te pas komen'', zegt wethouder Haitsma. Volgens hem verdient het plan navolging in het hele land. Inmiddels heeft de Woonstichting Vleuten-De Meern besloten om in `haar' deel van Leidsche Rijn elf woningen op een soortgelijke wijze aan te bieden.

In het verleden zijn allerlei plannen bedacht om de lagere inkomensgroepen in de gelegenheid te stellen een huis te kopen. Zo bedacht het kabinet-Den Uyl met staatssecretaris Jan Schaefer in de jaren zeventig een subsidieregeling waar duizenden gezinnen met een modaal inkomen gebruik van maakten. In 1990, vier jaar voor zijn overlijden, kwam Schaefer met het idee om `bouwsparen' in te voeren: mensen met een laag inkomen moesten een aantal jaren sparen en wanneer ze een huis wilden kopen, zou het rijk met een premie bijspringen.