Vroeg ontslag uit cel betreurd

Minister Korthals van Justitie wist niet dat zijn Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) begin dit jaar 203 gevangenen vroegtijdig heeft vrijgelaten. Hij is van mening dat zijn ambtenaren hem daarvan ,,tenminste'' melding hadden moeten doen ,,gezien de maatschappelijke aandacht'' voor het onderwerp.

Dit schrijft Korthals in een brief die hij gisteren aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Korthals betreurt het dat de gevangenen zijn vrijgelaten voordat zij hun straf helemaal hebben uitgezeten. Volgens hem had de DJI een andere oplossing moeten zoeken.

Met het oog op een dreigend cellentekort hadden Korthals' ambtenaren gevangenisdirecteuren schriftelijk verzocht om circa duizend gevangenen te onderzoeken op de vraag of een aantal van hen vervroegd vrijgelaten kon worden. Formeel hoeft de DJI de minister niet te informeren over een dergelijk verzoek, maar volgens Korthals had het ,,in de rede gelegen'' dat wel te doen, omdat het onderwerp maatschappelijk zo gevoelig is.

De 203 gedetineerden zijn sinds begin dit jaar gemiddeld 5,6 dagen te vroeg uit de gevangenis ontslagen. In één geval mocht een gevangene 28 dagen eerder naar huis. Een derde van de betrokkenen kwam slechts een dag te vroeg vrij.

Eind vorig jaar rekende Korthals de Kamer nog voor dat er dit jaar een cellenoverschot van 1.095 zou zijn. Korthals heeft nu maatregelen aangekondigd om te voorkomen dat gevangenen vaker vroegtijdig naar huis moeten worden gestuurd.

Politiecellen zullen vaker worden gebruikt. Seizoenspieken kunnen worden opgevangen door meer te schuiven met renovaties en opknapbeurten van cellen, of door doorstroming van gedetineerden naar (half-)open inrichtingen te verbeteren. Daarnaast wil Korthals vaker elektronische detentie toepassen.

Uit het masterplan Dienst Justitiële Inrichtingen dat de minister gisteren eveneens naar de Tweede Kamer stuurde, blijkt dat Korthals voor volgend jaar rekening houdt met een tekort aan tbs-plaatsen. Hij verwacht een tekort van 55 plaatsen in tbs-klinieken. De tekorten in de jeugdinrichtingen worden weggewerkt. Dit jaar hebben ze een tekort van 220 plaatsen, volgend jaar is dit naar verwachting tachtig.