Telefónica verdeeld over KPN

Het bestuur van het Spaanse telecombedrijf Telefónica is er gisteren niet in geslaagd overeenstemming te bereiken over de voorgenomen plannen voor een overname van het Nederlandse KPN. Het bestuur van Telefónica hervat naar verwachting vanmiddag de vergadering.

Voorstellen van bestuursvoorzitter Juan Villalonga stuitten gisteren op fel verzet van de grote bank-aandeelhouders die een vertegenwoordiging in het bestuur hebben. Na ruim zes uur vruchteloos bijeen te zijn geweest, werd de vergadering gisteravond uitgesteld. KPN en Telefónica hebben onderling een akkoord, maar de belangrijkste minderheidsaandeelhouders, de grootbank BBVA (8,7 procent) en de Catalaanse spaarkas La Caixa (5,01 procent) hebben daartegen grote bezwaren. Beide banken vormen de `harde kern' van de aandeelhouders en zijn vertegenwoordigd met zes van de twintig leden van het bestuur. BBVA, waarmee Telefónica eerder dit jaar een strategische alliantie sloot, was reeds voor het hoofd gestoten, omdat de bank niet gekend was in de onderhandelingen met KPN. De bank en Telefónica zijn wederzijdse belangen overeengekomen van tien procent, maar het belang van BBVA dreigt door de overname van KPN te verwateren. Ook de beoogde overname van Endemol vermindert de zeggenschap van de Spaanse bank in Telefónica. De grootaandeelhoudes vrezen de greep op Telefónica en niet in de laatste plaats op bestuursvoorzitter Villalonga kwijt te raken. De positie van Villalonga, wiens bestuursstijl en strategie omstreden zijn, zou in de nieuwe eigendomsconfiguratie te onaantastbaar zijn geworden naar de smaak van zijn belangrijkste aandeelhouders.

Daarnaast zijn de bezwaren van meer strategische aard. De grootbank BBVA richt zich vooral op Latijns Amerika. Hiervoor is de alliantie met Telefónica bij uitstek geschikt. KPN zou echter in het geheel niets bijdragen aan deze lange termijn opzet.

Niet uitgesloten is dat de sfeer bovendien vertroebeld werd omdat de bestuursvoorzitter volgens meerdere bronnen gisteren fysiek niet aanwezig was bij het overleg. Villalonga bevindt zich in zijn huis in Miami, waar zijn vrouw op het punt staat te bevallen van een dochtertje. De vergadering werd dan ook gevoerd in de vorm van een video-conferentie.

De Spaanse regering, die in een eerder stadium eveneens met Villalonga in aanvaring is gekomen, heeft gisteren geëist dat de Nederlandse overheid ,,onomkeerbaar en met onmiddellijke ingang'' zijn positie als de grootste aandeelhouder van KPN verlaat als voorwaarde voor de voorgenomen overneming. Dat heeft de Spaanse minister van Economische Zaken, Rodrigo Rato, gisteren geschreven in een brief aan minister Zalm. De Spaanse staat baseert zich daarbij op een contractueel vetorecht dat het heeft op transacties die meer dan tien procent van het aandelenkapitaal van Telefónica betreffen.

Rato reageert hiermee op een brief van Zalm, waarin deze verklaart dat de Nederlandse staat in principe geen bezwaar heeft tegen de verkoop van zijn participatie in KPN. Spanje lijkt evenwel geen genoegen te nemen met de vage termen van het Nederlandse regeringsstandpunt. Volgens de Spaanse minister moet de verkoop van de aandelen sneller plaatsvinden en bovendien ,,gedetailleerder en concreter'' worden toegelicht.