Scheepvaart laat te veel cfk's lekken

De scheepvaart lekt grote hoeveelheden onzonlaag aantastende stoffen. De schadelijke cfk's lekken weg uit de koel- en vriesinstallaties. Dit blijkt uit onderzoek van de inspectie milieuhygiëne en de scheepvaartinspectie.

Het onderzoek is deze week naar de Tweede Kamer gestuurd.

Bij koopvaardijschepen lekt jaarlijks gemiddeld ruim 50 procent van de koelmiddelen weg en bij de vissersschepen ruim 80 procent.

Bij sommige schepen lekt tot zes maal per jaar (600 procent) zelfs de gehele inhoud van de koelinstallatie weg. Het kabinet streeft naar eem maximaal verlies van koelmiddelen van 1 procent per jaar. Bij bedrijven met de grootste lekkages wordt proces-verbaal opgemaakt. Slechts 10 procent van de onderzochte schepen met koelinstallaties voldoet aan de emissienorm van 1 procent `lekverlies' per jaar.

Gemiddeld lekt bij de onderzochte schepen zo'n 127 ton koelgassen per jaar weg. Het gaat om chloorfluorkoolstoffen (cfk's) die onbrandbaar en goed te maken zijn, maar die ook de stratosferische ozonlaag aantasten.

Ter vergelijking: in Nederland lekt jaarlijks uit alle koelinstallaties samen 1.400 ton koelgassen weg. Dat is ongeveer 10 procent van het totaal.

De inspectie milieuhygiëne dringt aan op maatregelen. Strengere handhaving, internationale samenwerking, samenwerking tussen inspectie milieuhygiëne en scheepvaartinspectie alsmede technische maatregelen op de schepen moeten het lekpercentage terugbrengen.

Dat een daling mogelijk is, bewijst volgens de reductie tot 10 procent aan de wal. Als er niet snel resultaat wordt geboekt, wil de inspectie juridische stappen nemen.

Milieuorganisatie Stichting De Noordzee heeft geschokt gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek en vindt dat de sector snel met een plan van aanpak moet komen.

Volgens de milieuorganisatie is dit het zoveelste bewijs dat de zeescheepvaart sterk achterloopt bij de zorg voor het milieu.

Voor het onderzoek zijn twintig bedrijven bezocht en zijn gegevens verzameld over de koelmiddelen die in de jaren 1996, 1997 en 1998 zijn gebruikt bij 201 koopvaardijschepen en 521 visserijschepen. Tot het gezamenlijke onderzoek werd besloten nadat door visuele waarneming van grote hoeveelheden aan boord van schepen gebrachte koelgassen het vermoeden van grote lekkages bij de koelinstallaties ontstond.

Het weglekken is in strijd met het zogenoemde cfk-besluit dat in 1993 in werking trad.