PAS VERSCHENEN

Conny Braam: De woede van Abraham, Meulenhoff, 303 blz. fl. 42,95

Conny Braam (1948) situeerde haar nieuwe roman in het Noord-Hollands duingebied ten tijde van het graven van het Noordzeekanaal. Arbeiders worden door hun opdrachtgever, de Amsterdamse Kanaalmaatschappij onder mensonterende omstandigheden te werk gesteld.

Jens Christian Grondahl: Lucca.

Vert. Gerard Cruys, Meulenhoff, 398 blz. fl. 47,50

Roman uit 1998 van de Deense schrijver Jens Christian Grondahl (1959) over een vrouw die na een ongeluk blind blijkt en zich aangetrokken voelt tot de chirurg die haar behandelt. Over Grondahls eerder vertaalde roman Stilte in oktober schreef Kester Freriks: `Grootse roman over een man wiens vrouw is weggegaan. Schitterend van stijl.' (18.12.1998)

Wiel Kusters:

De onweerzitting. Querido, 135 blz. fl. 37,50

Prozadebuut van dichter, essayist en hoogleraar algemene en Nederlandse letterkunde, Wiel Kusters. Het grootste deel van de bundel bestaat uit het titelverhaal waarin de lezer de gedachten volgt van een drie generaties tellend Limburgs mijnwerkersgezin gedurende een nachtelijk onweer.

Michael Ondaatje: De geest van Anil (Anil's Ghost).

Vert. Leo Huisman en Kees Helsloot,

Bert Bakker, 277 blz. fl. 36,50

Nieuwe roman van dichter, criticus en romanschrijver Michael Ondaatje die zich afspeelt in het door een burgeroorlog geteisterde Sri Lanka, Ondaatjes geboorteland. Een forensisch antropologe keert na vijftien jaar terug naar haar geboorteland waar ze als lid van een internationale vredesmissie de dood van oorlogsslachtoffers moet onderzoeken. Ondaatje ontving de Bookerprize 1992 voor zijn roman The English Patient, waarover J.J. Peereboom schreef: `Het is geen roman om door te bladeren, hij vertoont zich alleen aan een lezer die bereid is op alles te letten.' (CS 9.10.1992)

Willem Jan Otten:

Eerdere gedichten.

Van Oorschot, 231 blz. fl. 49,-

Alle gedichten van 1970-1991 uit de (voor het merendeel uitverkochte) bundels: Een zwaluw vol zaagsel (1973), Het keurslijf (1974), De eend (1975), Het ruim (1976), Ik zoek het hier (1980), Na de nachttrein (1988) en Paviljoenen (1991).

Riana Scheepers: Feeks.

Vert. Riet de Jong-Goossens,

Querido, 120 blz. fl. 29,90

Verhalenbundel van de Zuid-Afrikaanse auteur Riana Scheepers waarin de hoofdrol is weggelegd voor sterke vrouwen.

Aya Zikken:

Voor het vandaag werd. Ontmoetingen met schrijvers in de jaren zestig. Atlas, 258 blz. fl. 39,90

Aya Zikken (Epe, 1919) schrijft over haar ontmoetingen met uiteenlopende schrijvers als Victor van Vriesland, Margaretha Ferguson, Hella Haasse, Harry Mulisch en vele anderen en zegt iets over de indruk die zij al of niet op haar maakten. Het boek is geïllustreerd met veel foto's van besproken schrijvers. Zikken ontving in 1997 de Anna Bijns Prijs voor haar gehele oeuvre.

NON FICTIE

Flory A. van Beek:

Flory. Aangrijpende memoires over vervolging en overlevingsdrang tijdens de Tweede Wereldoorlog. Arena, 255 blz. fl. 36,50

Het persoonlijke verhaal van het joods-Nederlands meisje Flory dat eind 1939 per schip naar Amerika probeerde te emigreren. Het schip werd echter al bij Engeland getorpedeerd en dus keerde zij met haar verloofde terug naar Nederland, waar ze de bezetting overleefde.

Milo Anstadt:

Kruis of Munt. Autobiografie 1920-1945.

Contact, 479 blz. fl. 49,90

Milo Anstadt, geboren in 1920 in de Poolse stad Lwow, beschrijft de eerste 25 jaren van zijn leven. Eind jaren twintig verhuist het gezin naar Amsterdam, in de jaren dertig sluit hij zich aan bij een communistsche jeugdgroep van Oostjoden en Duitse vluchtelingen. In de Tweede Wereldoorlog duikt hij onder, met zijn echtgenote. Hun in de oorlog geboren dochter moet worden ondergebracht bij onderduikouders.

Evelyn de Roodt:

Oorlogsgasten. Vluchtelingen en krijgsgevangenen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Europese Bibliotheek, 464 blz. fl. 49,-

Weinig bekende geschiedenis van Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het neutrale land werd geconfronteerd met enorme aantallen burgervluchtelingen, uitgeweken militairen en ontsnapte krijgsgevangenen van vele nationaliteiten, die allen geinterneerd moesten worden. De studie is gebaseerd op grondig archiefonderzoek en geillustreerd met een groot aantal bijzondere foto's.

Hilde van Wijngaarden: Zorg voor de kost.

Armenzorg, arbeid en onderlinge hulp in Zwolle 1650-1700. Prometheus/Bert Bakker, 345 blz. ƒ52,75

De Gouden Eeuw mag dan geschitterd hebben, het merendeel van de Nederlandse bevolking was in de zeventiende eeuw zeker niet rijk, en regelmatig zelfs uitgesproken arm. In dit proefschrift wordt een gedetailleerd beeld gegeven van enkele arme gezinnen in Zwolle en van de praktijk van de armenzorg. Het boek is bekroond met de Prijs voor de Zwolse geschiedenis.