`Kremlin wil greep krijgen op critici en media'

In het Kremlin wordt gewerkt aan een geheim plan van de staf van president Poetin met het doel oppositiepartijen en de vrije media in Rusland aan banden te leggen. Dat schrijft het Russische blad Kommersant op grond van een geheim document.

Kommersant wijdde de afgelopen dagen een artikelenreeks aan het document, dat het van een lid van de staf van Poetin zegt te hebben gekregen. Doel van het plan is de greep van het presidentiële bestuur op de politieke ontwikkelingen in Rusland te versterken. Daartoe zou een nieuw directoraat moeten worden gevormd. ,,Het intellectuele, professionele en personeelspotentieel van de FSB [de Russische geheime dienst, opvolger van de KGB, red.] moet worden ingeschakeld om het politieke proces te controleren'', aldus citeert Kommersant het document.

De FSB moet – aldus het document – de schade beperken als informatie wordt gegeven die niet in het belang van de president is. In dat geval moeten de auteurs van die informatie zwart worden gemaakt. Politici van de oppositie moeten ook, als ze gevaarlijk dreigen te worden, met de publicatie van schadelijke informatie, ,,bijvoorbeeld over de aankoop van onroerend goed'', worden bestreden. Als kranten informatie dreigen te publiceren die Poetin of zijn staf in een negatief daglicht plaatsen moet het nieuwe directoraat ervoor zorgen dat er tevoren informatie wordt gepubliceerd ,,waarin dusdanig met de feiten wordt omgegaan dat het artikel van de oppositie irrelevant en oninteressant wordt''. Ook moet het nieuwe directoraat zogenoemde speciale informatie vergaren over ,,potentiële kandidaten voor het presidentschap, nu en in de toekomst'', om die informatie op een geëigend moment op het electoraat los te laten.

De hoofdredacteur van Kommersant, Kiril Chatajan, zei gisteren tegen The New York Times niet te twijfelen aan de authenticiteit van het rapport. ,,Dit is een werkdocument, geen ontwerp.'' Maar of het gaat om een door Poetin goedgekeurd plan wist hij niet. Het Russische blad The Moscow Times citeerde vandaag een woordvoerder van de persdienst van Poetin, Natalja Timakova, die ontkende dat Kommersant een blauwdruk van het Kremlin heeft gepubliceerd. ,,Het document heeft geen enkele relatie met het presidentiële bestuur. Het is geen intern document van het Kremlin en het plan is niet besproken'', zei ze. Wel liet ze de mogelijkheid open dat het document een van de ,,tientallen hervormingsvoorstellen'' is die worden besproken door Poetins staf. ,,Kommersant kan schaamteloos een van de voorstellen hebben afgedrukt, maar dat plan is niet goedgekeurd'', aldus Timakova. De auteur van de artikelen in Kommersant, Nikolaj Vardoel, zei tegen The Moscow Times over de ontkenningen: ,,Vandaag ontkent men de plannen, morgen keert men er weer naar terug.''