Grote haast Europese richtlijn e-commerce

Het Europees parlement heeft binnen vijf maanden een richtlijn van de Europese Unie over webwinkelen en internet-handel (e-commerce) doorgevoerd. Het tot stand komen van dergelijke richtlijnen kost gewoonlijk zo'n vijf jaar. Het parlement hield de duur van het besluitvormingsproces binnen de perken, omdat de markt voor e-commerce zich naar verwachting de komende jaren explosief zal ontwikkelen van 15,4 miljard dollar dit jaar tot 330 miljard dollar in 2003. Dat meldt de Britse krant Financial Times vandaag.

De nieuwe regelgeving moet een juridisch raamwerk bieden voor de handel op internet. Zo worden er eisen gesteld aan elektronische contracten en de informatie die ondernemers aan consumenten moeten verstrekken. Ook zijn er regels opgenomen over de inhoud en plaatsing van advertenties op internet en wordt er meer duidelijkheid geschapen over de positie van internetaanbieders en de aansprakelijkheid voor de inhoud van hun websites. De snelle goedkeuring van de richtlijn werd mogelijk door het vermijden van amendementen, waardoor het voorstel niet een tweede keer het parlement hoefde te passeren. Ana Palacio, het Spaanse parlementslid dat de regelgeving door het parlement loodste, sprak de hoop uit dat de nieuwe richtlijn de weg vrijmaakt voor andere initiatieven op het gebied van e-commerce, zoals regelgeving over copyright en financiële dienstverlening.

De Europese Commissie verwelkomde de beslissing van het parlement. De commissaris voor de interne markt, Frits Bolkestein, wil haast maken met de implementatie van de richtlijn in de lidstaten. De termijn hiervoor is achttien maanden. ,,Als we blijven twijfelen zal de digitale kloof tussen Europa en de VS op den duur onoverbrugbaar worden'', zo wordt Bolkestein geciteerd in de de FT.