Fabrikant Roche krijgt boete voor verboden reclame

Medicijnenfabrikant Roche is veroordeeld tot 350.000 gulden boete voor het maken van verboden reclame. Volgens de Utrechtse kantonrechter overtrad het bedrijf 35 keer de Wet op de geneesmiddelenvoorziening.

Dit gebeurde bij het aanprijzen van Xenical, een middel dat is bedoeld om af te vallen. Roche heeft laten weten tegen het vonnis in beroep te zullen gaan.

Het openbaar ministerie vervolgt ook nog twee directieleden van het bedrijf voor dezelfde delicten. Roche heeft volgens de rechter ongeoorloofde reclame gemaakt voor het middel in huis- en huisbladen. Dit gebeurde in de vorm van `advertorials', betaalde redactionele artikelen, over overgewicht en waarin onder meer werd verwezen naar een internetsite. Op deze site maakte Roche naar het oordeel van de rechter ongeoorloofd reclame voor het product Xenical.

Het is verboden om voor medicijnen die alleen op recept zijn te verkrijgen zijn op het algemeen publiek gerichte reclame te maken, dit mag alleen onder artsen en apothekers. De wetgever wil zo voorkomen dat patiënten met de advertentie in de hand druk op de arts uitoefenen om dat middel voorgeschreven te krijgen. De rechter vond dat Roche met de reclame de onafhankelijkheid van de arts in gevaar bracht.

De president van de Utrechtse rechtbank oordeelde onlangs in een kort geding dat minister Borst (Volksgezondheid) tegen de fabrikant had aangespannen ook al dat Roche ongeoorloofde reclame maakte. Hij wees toen de eis van Borst, direct stoppen met de reclame, echter af omdat het bedrijf de internetsite al had aangepast.

De kantonrechter veroordeelde Roche voor elke overtreding, plaatsing van de advertorial in een krant, tot de maximumboete van 10.000 gulden. Hij woog in zijn oordeel mee dat Roche onvoldoende heeft gereageerd op eerdere waarschuwingen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die het bedrijf had gemaand te stoppen met deze vorm van reclame.

Borst heeft vorig jaar bij de Tweede Kamer al een wetswijziging ingediend waarin de maximumboete per overtreding wordt verhoogd tot 200.000 gulden. Ook voorziet de wijziging de mogelijkheid voor de minister om zelf deze boete `administratief' op te leggen.

De behandeling van het wetsvoorstel ligt overigens al enige tijd stil, omdat nog onduidelijk is hoe Borst het zelf opleggen van boetes wettelijk wil regelen.