Annan wil snelle actie in Sierra Leone

Secretaris-generaal Kofi Annan van de VN wil dat er snel een interventiemacht naar Sierra Leone wordt gestuurd om de veiligheid van het VN-personeel in dat land te waarborgen.

Maar de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk weigeren vooralsnog logistieke steun te verlenen voor zo'n spoedoperatie. Rebellen hebben de afgelopen dagen in totaal 92 soldaten van de VN-vredesmacht, militaire waarnemers en burger-personeelsleden in gijzeling genomen. Vier Keniase soldaten van de VN-vredesmacht in Sierra Leone, en niet zeven zoals eerder werd gemeld, zijn gedood.

Annan voerde gisteren telefonisch overleg met de leiders van Nigeria, Mali, Liberia, Burkina Faso, Togo en Liberia om hen te bewegen de Sierra-Leoonse rebellenleider Fodah Sankoh onder druk te zetten de vijandelijkheden tegen de VN-vredesmacht te beëindigen. ,,Idealiter zou er een snelle-interventiemacht (naar Sierra Leone) gestuurd moet worden om bijstand te verlenen'', aldus de secretaris-generaal. Zo'n interventiemacht van goedbewapende soldaten zou binnen een week ter plekke moeten zijn. Maar, zo gaf Annan ook aan, de kans dat dat gebeurt is klein omdat de VS, Groot-Brittannië en Frankrijk – die daarvoor de essentiële logistieke ondersteuning moeten leveren – geen toezeggingen hebben gedaan.

Waarnemers vrezen dat de ontwikkelingen in Sierra Leone gevolgen hebben voor VN-operaties in Afrika in het algemeen, en in het bijzonder in Congo. Juist vandaag begint een delegatie van de Veiligheidsraad, onder leiding van de Amerikaanse VN-ambassadeur Holbrooke, een rondreis door Congo om de mogelijkheden te onderzoeken voor een VN-vredesmacht die het staakt-het-vuren in dat land moet bestendigen. Holbrooke en ander delegatieleden zeiden gisteren dat de situatie in Sierra Leone losstaat van die in Congo, maar dat de gebeurtenissen in Sierra Leone wel ,,een schaduw kunnen werpen'' op de inzet van VN-troepen elders in Afrika.

VN-soldaten en -waarnemers worden op verschillende plekken in gijzeling gehouden of omsingeld door rebellen van het Revolutioniare Verenigde Front (RUF) van Sankoh. De VN sturen thans versterkingen naar die plaatsen. Een woordvoerder van de rebellen zei dat de VN het optreden aan zichzelf hebben te danken omdat VN-militairen met geweld RUF-strijders hebben geprobeerd te ontwapenen. Sankoh, die krachtens de vorig jaar gesloten vredesovereenkomst in de regering zit, staat onder grote druk van de internationale gemeenschap bakzeil te halen – vooralsnog met weinig resultaat.