Wellicht samenwerking pensioenfondsen

Drie grote pensioenfondsen in de bouw en de groot- en kleinmetaal onderzoeken de mogelijkheden om samen te werken. Het Bedrijfspensioenfonds Bouw, BPMT (kleinmetaal) en PMI (grootmetaal) hopen zo het vermogensbeheer te professionaliseren en de risico's beter te spreiden. De fondsen willen vooral investeren op het gebied van automatisering, maakten zij gisteren bekend. De drie pensioenfondsen hebben een gezamenlijk vermogen van 100 miljard gulden, dat deels is belegd in beursgenoteerde bedrijven.

De autonomie van de fondsen op het gebied van pensioenregelingen zoals die in afzonderlijke CAO's wordt afgesproken blijft bestaan, zegt een woordvoerder. Of het overleg een vervolg krijgt met een fusie, wilde hij niet zeggen.