SCP ziet geen digitale tweedeling

. De opmars van computers en internet zorgen niet voor een `digitale tweedeling' in de samenleving. Dit concludeert het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) in het vandaag verschenen rapport Digitalisering van de leefwereld.

Weliswaar bestaan er aanzienlijke ongelijkheden in bezit en gebruik van moderne informatie- en communicatiemiddelen, maar deze ongelijkheden vertonen bekende patronen. Het zijn vooral bezitsongelijkheden, geen kennisongelijkheden. Deze ongelijkheden zullen dan ook snel verminderen als producten en diensten goedkoper worden, gebruikersvriendelijker en ze meer verbreid raken. De markt zal zijn werk doen en het SCP ziet dan ook geen reden waarom de overheid het bezit van computers zou moeten stimuleren. Overigens verloopt de opmars van de pc bij particulieren langzamer dan die van bijvoorbeeld de kleurentelevisie of de videorecorder.

Het planbureau stelt ook vraagtekens bij de rol die de overheid computers en internet wil toebedelen in het onderwijs. ,,De uitgaven en investeringen die dit met zich meebrengt, zouden echter net zo goed een vorm van millenniumkoorts kunnen zijn geweest dan weloverwogen onderwijsbeleid'', aldus het rapport. Vooralsnog blijkt dat mensen buiten school prima in staat zijn met moderne technologie te leren omgaan.

Dat geldt echter niet voor iedereen, of niet iedereen doet daar pogingen toe. Volgens het rapport zou de overheid daarom moeten stimuleren dat traditionele kanalen voor open blijven, zodat bijvoorbeeld niet alle bank- en spoorloketten worden vervangen door pinautomaten.

Tot de bevolkingsgroepen die achterlopen in bezit en gebruik van moderne informatie- en communicatietechnologie behoren alleenstaande vrouwen, bejaarden, lager opgeleiden, mensen met een laag inkomen en werklozen. Inkomen blijkt het belangrijkste onderscheidende criterium. Tot verrassing van de onderzoekers blijkt opleiding een veel minder grote rol te spelen.

Tot de leeftijd van negen jaar gebruiken meisjes de computer even vaak of zelfs vaker dan jongens.

RAPPORTvia www.nrc.nl/Doc