Overnames stuwen Aegon op

Aegon verwacht voor dit jaar een winstgroei per aandeel van tegen de 15 procent te realiseren. In het eerste kwartaal boekte de verzekeraar een nettowinst die per aandeel 33 procent hoger uitkwam. De winstsprong was voor een belangrijk deel gevolg van overnames. Die acquisities, van Transamerica en Guardian, werden in de tweede helft van vorig jaar gepleegd.

Aegon behaalde in de eerste drie maanden zijn doelstelling om elk kwartaal een autonome winstgroei te realiseren van minimaal 10 procent. De autonome nettowinst steeg met 12 procent, het resultaat inclusief overnames nam met 54 procent toe tot 502 miljoen euro (1,1 miljard gulden). De omzet steeg met 53 procent tot 7,6 miljard euro (16,8 miljard gulden).

De voorgenomen verkoop van Bank Labouchere, onder meer aanbieder van Legio Lease, aan het financiële concern Dexia had een negatief effect op de winst. Bank Labouchere, niet meegenomen in de cijfers van dit jaar, zag de winst met meer dan de helft stijgen tot 31 miljoen euro.

Het grootste deel van het resultaat behaalt Aegon in Amerika. Mede door Transamerica en het eerder overgenomen Providian behaalde het concern een winst voor belastingen van 454 miljoen euro, 70 procent meer dan in het eerste kwartaal van 1999. De winst uit levensverzekeringen bedroeg in Amerika 419 miljoen euro, terwijl de schaderesultaten stagneerden op 34 miljoen euro. De dure dollar en het dure Britse pond hebben een positief effect op de winstontwikkeling van de grootste Nederlandse levensverzekeraar. Het valuta-effect alleen deed de winst per aandeel met 9 procent stijgen. De totale winstgroei per aandeel bedroeg 33 procent (tot 0,76 euro).

De winst voor belastingen van de activiteiten in Nederland steeg met 20 procent tot 245 miljoen euro. Terwijl de levensverzekeringen 14 procent meer opleverden (174 miljoen euro), daalde het resultaat van de schadeverzekeringen met 1 miljoen tot 13 miljoen euro. De winst op de Britse activiteiten verdubbelde ruimschoots tot 60 miljoen euro, mede door Guardian. Het resultaat van de nieuwe dochter (omgerekend 36,75 miljoen euro) kwam volgens Aegon overeen met de verwachtingen.