Orlov blijft in dienst turnbond

Boris Orlov blijft in dienst van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU). De bond wilde aanvankelijk van de Russische turncoach af, maar overleg tussen de BWS, de vakbond voor werknemers in de sport, en de KNGU heeft ertoe geleid dat het dienstverband alsnog verlengd wordt. De handhaving van het dienstverband betekent tevens dat de verblijfsvergunnuing van de 55-jarige Rus wordt verlengd.