Meer plaatsen bij studie medicijnen

In september kunnen 2.010 eerstejaarsstudenten beginnen aan de studie geneeskunde. Dit zijn er 135 meer dan er in het lopende studiejaar zijn toegestaan. Minister Hermans (Onderwijs) heeft op verzoek van minister Borst (Volksgezondheid) ook de numerus fixus voor tandheelkunde verruimd. Aan die studie mogen 260 eerstejaars beginnen, tegen 240 in september 1999. Minister Hermans verruimt ook de studentendeelname aan de studie diergeneeskunde: 225 (1999: 175).