Maximum voor bijverdienen door kinderen iets verhoogd

Kinderen mogen dit jaar tot 1.850 gulden nettobijverdienen met vakantiewerk zonder dat dit invloed heeft op het recht op kinderbijslag. Dit is 50 gulden meer dan in 1999.

Dat heeft staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) gisteren bekend gemaakt. De regeling voorziet erin dat de eerste 1.850 gulden netto die scholieren in de zomervakantie verdienen, bij de berekening voor het recht op kinderbijslag buiten beschouwing blijven.

Kinderen mogen normaal gesproken per kwartaal 2.367 gulden bijverdienen zonder dat dat consequenties heeft voor de kinderbijslag. De 1.850 gulden `vakantieverdiensten' voor de zomermaanden juni, juli, augustus komen bovenop op het maximale kwartaalbedrag. Als bijverdiensten per kwartaal de maximale grens overschrijden, vervalt de gehele kinderbijslag. De overheid gaat ervan uit, dat kinderen die zoveel bijverdienen geen bijdrage van hun ouders meer nodig hebben.

Het van belastingen vrijgestelde bedrag wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de stijging van het netto-minimumloon voor een alleenstaande van 23 jaar en ouder.

Jongeren zijn de laatste jaren steeds meer gaan verdienen met bijbaantjes. Kinderen van dertien jaar of ouder mogen (beperkt) vakantiewerk verrichten. De regeling geldt alleen voor thuiswonende kinderen (scholieren) van 16 en 17 jaar.

Er gelden overigens strenge regels voor jeugdige vakantiewerkers. Dertien- en veertienjarigen mogen maximaal zeven uur per dag `klusjes' (als auto's wassen) en licht werk doen, zij het onder toezicht. Voor vijftienjarigen geldt dat zij in de vakantie vijf dagen per week gedurende acht uur per dag mogen werken, maar niet niet langer dan vier achtereenvolgende weken.

Bij controles van de Arbeidsinspectie, vorig jaar zomer, bleek bijna één op de vier gecontroleerde bedrijven deze regels echter te overtreden.