Inspectie wijst op gevaar infectie hepatitis

De Inspectie voor de Gezondheidszorg heeft de ziekenhuizen gevraagd patiënten die behandeld zijn met niet goed gereinigde instrumenten te onderzoeken op hepatitis-B-virus. Door een productiefout is in een aantal doses van het desinfectiemiddel Cidex te weinig van de werkzame stof glutaaraldehyde verwerkt.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg verwacht dat de meeste infecties die er door zouden kunnen zijn ontstaan inmiddels behandeld worden. Dit geldt zeker voor de bacteriële infecties.

De betreffende doses van het desinfectiemiddel, Cidex desinfection solution, zijn door de fabrikant, Johnson & Johnson Medical, in maart aan 22 ziekenhuizen geleverd. Het bedrijf heeft begin april de ziekenhuizen gewaarschuwd dat er iets mis gegaan bij de productie. Op 21 april heeft Johnson & Johnson de ziekenhuizen nogmaals geadviseerd om patiënten die zijn behandeld met het instrumentarium dat is gereinigd met dit middel in de gaten te houden.

Het gaat hierbij om instrumenten die worden gebruikt voor kijkoperaties en endoscopieën. Deze instrumenten kunnen (nog) niet die niet op de gebruikelijke manier, met behulp van stoom onder hoge druk in een autoclaaf, gesteriliseerd worden. Dit komt door de nauwe openingen in de buizen en slangen. Als ze niet goed worden gereinigd kunnen er bloed of weefselresten in achterblijven die de volgende patiënt kunnen infecteren.

De Inspectie voor de Geozndheidszorg wil dat de ziekenhuizen alle patiënten melden die als gevolg van het niet goed werkende desinfectiemiddel zijn besmet met het hepatitis-B-virus dat ontsteking van de lever kan veroorzaken. De Inspectie gaat er van uit dat die inmiddels bij al bij de ziekenhuizen bekend zijn, net zoals andere infecties die zouden kunnen zijn opgetreden. Als blijkt dat er sprake is van besmetting ,,op enige schaal'' met het hepatitis-B-virus wordt overwogen betrokken patiënten ook te controleren op besmetting met ander virus zoals hepatitis-C en hiv.

De Inspectie schat tussen de 2.500 en 5.000 patiënten behandeld zijn met het instrumentarium waarvan de desinfectie niet is gegarandeerd. Volgens haar is het risico op een virale infectie klein.

Overigens komen wondinfecties in ziekenhuizen veel voor, al varieert dat per ziekenhuis. Zo treden in een kwart van de Nederlandse ziekenhuizen wondinfecties op bij minder dan 3 procent van de borstoperaties; eveneens treden bij een kwart van de ziekenhuizen wondinfecties op bij meer dan 9 procent van de operaties (de rest scoort tussen deze percentages).