IMAGO

Arno Goudsmit (45)

Woonplaats: Maastricht

,,Reuzendoders worden ze door sommigen al genoemd: de onderhandelaars van het Centraal Joods Overleg. Ze representeren een mentaliteit waar ik weinig van moet hebben. Voor deze heren gaat rechtsherstel nooit ver genoeg. Het oorlogsleed moet volgens hen tegen elke prijs gecompenseerd worden. En die prijs – de waardigheid van vervolgingsslachtoffers – is hoog.

,,Ik heb respect voor holocaust-overlevenden die materieel verlies gecompenseerd willen zien. Maar net als bij slachtoffers van een geweldsdelict kan smartengeld het aangedane leed nooit compenseren. Het Centraal Joods Overleg – dat zich ten onrechte opwerpt als de spreekbuis van joods Nederland – gaat ervan uit dat zoiets wèl mogelijk is.

,,Wat me vooral stoort: de onderhandelingstactiek in de discussie over rechtsherstel. Er wordt een appèl gedaan op een collectief schuldgevoel van Nederlanders. Een soort morele chantage die joden als ik in verlegenheid brengt. En niemand die ertegenin durft te gaan. In gevoelige discussies als deze worden gesprekspartners al snel van antisemitisme beticht. Of nazisme, omdat een vervolgingscultuur zou worden voortgezet. Zo'n houding dwingt toch geen respect af?

,,Neem dan de joden van Sarajevo. Tijdens de oorlog in Bosnië fungeerden zij als neutrale gesprekspartner voor alle strijdende partijen. Ze waren geen slachtoffers, maar weldoeners – zonder dat ze daar zelf prat op gingen. Hun houding kwam voort uit een gevoel van rechtvaardigheid, niet omdat ze zo nodig in de krant wilden. Ook wij Nederlandse joden moeten af van ons slachtofferimago. Het wordt tijd voor de erkenning dat erkenning als vorm van genoegdoening nooit toereikend zal zijn.''

DANIELLE PINEDO