Geldmarkt roert zich

De geldmarkt was afgelopen week volop in beweging. Donderdag 27 april besloot de ECB de basisherfinancieringsrente (refi-rente) met 25 basispunten te verhogen naar 3,75 procent om de inflatoire druk in de eurozone te beteugelen. Ook de rentevoeten voor de depositofaciliteit en de marginale beleningsfaciliteit werden met 25 basispunten opgetrokken naar 2,75 procent en 4,75 procent respectievelijk. Toch zakte de koers van de euro deze week zelfs onder de 0,90 dollar, waarmee de risico's van importinflatie toenemen. Inmiddels zit alweer een verdere renteverhoging in de markt. Dit komt tot uitdrukking in de driemaandse rente die deze week met 20 basispunten opliep naar 4,20 procent.

In anticipatie op de verhoging van de refi-rente schreven de financiële instellingen ruimschoots in op de herfinancieringstransactie die in de verslagweek ter beschikking werd gesteld. Met een bedrag van 5.493 miljard euro was sprake van de grootste inschrijving in de geschiedenis van de ECB. Het eurosysteem wees 1,62 procent van dit bedrag toe. Daarmee verruimde de geldmarkt met 7 miljard euro. Deze verruiming was noodzakelijk om de verkrapping uit hoofde van belastingafdrachten aan de Italiaanse en Spaanse overheid deels te compenseren. De belastingafdrachten leidden tot een toename van de post schatkistsaldi met 8,4 miljard euro.

Verder stroomde een deel van de bankbiljetten die voor de paasdagen in omloop waren gebracht terug naar de centrale banken van het eurosysteem. De afname van het aantal bankbiljetten in omloop zorgde voor een geldmarktverruiming van 1,4 miljard euro. Een uitzonderlijke mutatie vormde de toename van het op de depositofaciliteit aangehouden bedrag met 6 miljard euro. Zoals gebruikelijk werd in de verslagweek, de eerste week van de nieuwe reserveperiode, het beroep op deze faciliteit in eerste instantie verminderd. Maar op vrijdag vond een merkwaardige storting van 10,3 miljard euro op de rekening plaats. Vermoedelijk was hier sprake van een grove inschattingsfout van een financiële instelling in de eurozone.

Per saldo leidden de bovengenoemde mutaties tot een verkrapping van de geldmarkt met 8 miljard euro. Die is terug te vinden in de post rekening courant die daalde tot 101,5 miljard euro.

Bron: ING Economisch Bureau