Waterbedrijven willen fuseren

Waterbedrijf Gelderland (WG) wil geen onderdeel uitmaken van energiebedrijf Nuon. Het wil een puur waterbedrijf blijven, voor 100 procent in handen van de overheid. Nuon deed onlangs een onverwacht bod van 500 miljoen gulden. Omdat WG het belang van schaalvergroting wel onderkent, gaat het nog dit jaar fuseren met Watermaatschappij Overijssel, aldus het waterbedrijf.