Van Gennep niet zelfstandig

Directeur Roland Fagel is met onmiddellijke ingang vertrokken bij de Amsterdamse uitgeverij Van Gennep. Daarmee is de voorgenomen verzelfstandiging van het bedrijf, dat nu eigendom is van uitgeverij Wereldbibliotheek, van de baan.

Fagels taken worden voorlopig waargenomen door Joos Kat, de directeur van de Wereldbibliotheek. Met hem onderhandelde Fagel de afgelopen weken vergeefs over de mogelijkheid zich uit te kopen en op eigen kracht verder te gaan. Van Gennep werd twee jaar geleden overgenomen door de Wereldbibliotheek, waarmee een einde kwam aan het zelfstandig bestaan van de in 1969 door Rob van Gennep opgerichte links-recalcitrante uitgeverij. Bij de overname werd afgesproken dat Van Gennep zelfstandig bestuurd zou blijven.

Volgens Kat verschilden Fagel en hijzelf te zeer van mening over de toekomst van Van Gennep. ,,Fagel heeft een andere vorm van bedrijfsvoering in gedachten dan ik'', zegt Kat. ,,Ik ben overtuigd van zijn goede bedoelingen, maar ik ben bang dat het mis zou zijn gegaan. De continuïteit van de uitgeverij is het beste verzekerd als Van Gennep een deel van de Wereldbibliotheek blijft.'' Voorlopig neemt Kat, die wil dat het fonds van de uitgeverij zich vernieuwt, zelf de leiding van Van Gennep over. Hij weet nog niet of hij een opvolger voor Fagel zal zoeken.

Schrijfster Natascha Gerson is geschokt door `uitkotsen' van Fagel door de Wereldbibliotheek. ,,Het is onvoorstelbaar. Dit is het einde van Van Gennep. De afgelopen anderhalf jaar onder Fagel ging het juist een stuk beter.'' In de plannen van Kat heeft ze niet veel vertrouwen. ,,Inhoudelijk is hij nauwelijks betrokken bij het fonds.'' Fagel was vanmorgen niet voor commentaar bereikbaar.

    • Arjen Fortuin