Sybren Piersma nieuwe voorzitter Kunsten '92

Sybren Piersma wordt de nieuwe voorzitter van Kunsten '92. Piersma, die de plaats inneemt van Frans de Ruiter, is tevens voorzitter van de VPRO en gemeenteraadslid van Amsterdam voor de PvdA. Kunsten '92, een organisatie van zo'n 300 instellingen op het gebied van kunst, cultuur en cultuurbehoud, heeft daarnaast besloten tot een structuurwijziging in het bestuur: de organisatie krijgt een klein bestuur en een brede Raad van Advies, waarin representanten uit alle delen van het culturele veld zijn opgenomen. Ook aftredend voorzitter Frans de Ruiter zal zitting nemen in deze Raad van Advies.

De Ruiter stelde tijdens de vergadering van de organisatie op 20 april dat er sprake is van verdeeldheid en versnippering in de kunstsector, en dat de huidige omgangsvormen tussen het ministerie van OC en W en het kunstenveld niet tot een vruchtbare coalitie tussen beide zullen leiden. Aan dringende vraagstukken voor de kunsten wijdt Kunsten '92 op 26 mei een congres in de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten te Den Haag.