Regering Armenië ontslagen

President Robert Kotsjarian van Armenië heeft gisteren de regering naar huis gestuurd. Volgens Kotsjarian spannen ministers tegen hem samen en ,,tasten hun intriges de fundamenten van de staat aan''. ,,De politieke spelletjes van bepaalde ministers zijn een levenswijze geworden'', aldus Kotsjarian. Hij praat vandaag met het parlement over een nieuwe regering.

Het ontslag is de voorlopige climax van spanningen tussen de president enerzijds en de regering en het parlement anderzijds sinds oktober vorig jaar, toen het parlementsgebouw werd bestormd door een commando terroristen die onder anderen de toenmalige premier Vazgen Sarkisian en de parlementsvoorzitter, Karen Demirtsjan, doodschoten. De gisteren ontslagen premier Aram Sarkisian is een broer van de vermoorde Vazgen Sarkisian. Het onderzoek naar de bestorming heeft nog geen duidelijke conclusie opgeleverd over de vraag wie achter die terreurdaad stak. Die onzekerheid heeft aanleiding gegeven tot allerlei machtsspelletjes, waarbij vooral Jerkrapah, de bond van veteranen uit de Karabach-oorlog, en het leger een grote rol hebben gespeeld.

Vorige week kwam het tot een crisis toen de militaire procureur die de terreuractie van oktober onderzoekt in het parlement verslag wilde uitbrengen van zijn bevindingen. Kotsjarian verbood hem dat, waarop de militaire procureur zijn ontslag aanbood. Kotsjarian wees dat af. De militaire procureur weigerde daarop zijn onderzoek voort te zetten, maar zijn poging, zijn werk over te dragen aan de procureur-generaal stuitte vervolgens op diens weigering.

De leiders van de grote partijen zagen in het optreden van Kotsjarian tegen de militaire procureur vorige week aanleiding tot een afzettingsprocedure tegen de president. Ondanks hun grote meerderheid in het parlement schrokken ze op het laatste moment terug en stelden ze de procedure uit, zonder te melden waarom.