Persbreidel in Noorwegen

Het Europese Hof voor de rechten van de Mens heeft Noorwegen op de vingers getikt wegens een beperking van de persvrijheid. Het hof deed uitspraak in een zaak, aangespannen door het blad Bergens Tidende en twee journalisten van die krant. Zij waren in Noorwegen veroordeeld wegens smaad jegens een plastisch chirurg, over wiens mislukte operaties het blad had bericht. Volgens het Europese hof mankeerde er niets aan de artikelen, maar veel aan het optreden van Noorse autoriteiten.