Onderwijs staakt in examentijd

Leraren op basischolen, middelbare scholen en in het beroepsonderwijs gaan in de examentijd staken voor een hoger salaris. Gisteren zijn de wekenlange CAO-onderhandelingen tussen de onderwijsbonden en minister Hermans (Onderwijs) definitief mislukt.

Het eindbod van Hermans is bedroevend, vinden de bonden. Hermans biedt met terugwerkende kracht per 1 maart 2000 een loonsverhoging van 3,25 procent, plus een eindejaarsuitkering van 0,6 procent. Per 1 maart 2001 wil Hermans de lonen met 2,75 procent verhogen.

Volgens Martin Knoop, onderhandelaar voor de Algemene Onderwijsbond (AOb), is het bod van Hermans volstrekt onvoldoende om het lerarentekort, werkdruk en ziekteverzuim aan te pakken. De bonden wijzen een CAO van twee jaar af. Zij eisen voor dit jaar 4 procent meer salaris, een eindejaarsuitkering van 1 procent en 1,5 procent voor het wegwerken van salarisachterstanden.

Vanmiddag is besloten dat er op 18 mei een landelijke stakingsdag komt voor leraren op middelbare scholen. Daarnaast zal 25 mei een landelijke stakingsdag zijn voor leraren van basisscholen en het beroepsonderwijs.

Hermans gaat er vooralsnog van uit dat de bonden de examens ontzien, zoals zij vandaag hebben toegezegd. ,,Ik denk dat zij hun verantwoordelijk zullen nemen'', zei hij na het overleg.

Ton Duif, voorzitter van de vereniging voor schoolleiders in het primair onderwijs, vindt dat Hermans blijk geeft van koopmansmentaliteit. ,,Er is veel geld te verdelen, maar hij houdt het in zijn zak. Als je de problemen ziet, kun je dat niet verkopen.''

De bonden willen een marktconforme CAO. Hermans zou daar gezien het grote lerarentekort eigenlijk nog meer bovenop moeten doen, zo redeneren de onderhandelaars. Hermans benadrukt dat zijn ,,hele goede bod'' juist wel marktconform is. Hermans baseert zich daarbij op cijfers van het Centraal Plan Bureau (CPB). ,,Volgens het CPB is 3,25 extra in 2000 en 2,75 in 2001 precies marktconform.'' Voor bepaalde leerkrachten heeft hij bovenop de algemene salarisverhoging nog aanvullende maatregelen voorgesteld. ,,Grote groepen leraren krijgen in mijn voorstellen nog 2 à 3 procent extra. Ik ben dus `marktconform'.''