Netwerk van meetpunten om Schiphol

Om woongebieden en hoogwaardige natuurgebieden redelijk te kunnen beschermen tegen vliegtuiglawaai is een uitgebreid netwerk van 389 meetpunten in de wijde omgeving van Schiphol nodig.

Dit stellen milieuorganisaties onder aanvoering van de Stichting Natuur en Milieu in een vandaag gepresenteerd plan. Natuur en Milieu doet de voorstellen op basis van een onderzoek dat zij heeft laten uitvoeren door het Nationaal Lucht- en Ruimtevaart Laboratorium (NLR). Dat heeft uitgerekend hoe hoog de maximale gemiddelde geluidbelasting per jaar op elk van deze 389 plaatsen vanaf 2003, wanneer de vijfde baan zal zijn aangelegd, mag zijn.

Het voorstel van de milieubeweging voorziet in meetpunten in het hele gebied tussen Alkmaar, Wassenaar, Breukelen en Almere. De belangrijkste vluchtcorridors blijven buiten beschouwing, voor zover er geen woongebied ligt, evenals een aantal recreatiegebieden zoals het Amsterdamse Bos, weilanden, parkeerplaatsen en bedrijventerreinen.

Dichtbij de luchthaven telt het voorstel minimaal één meetpunt per woonwijk. ,,Het kan niet met minder meetpunten. Een toestel dat laag overvliegt, maakt pal onder de route veel lawaai, maar driehonderd meter ernaast al veel minder. Het zou niet eerlijk zijn, noch jegens de bewoners, noch jegens Schiphol, om te doen alsof dat lawaai in een brede strook overal hetzelfde is'', aldus het voorstel dat gesteund wordt door de Vereniging Milieudefensie, de Noordhollandse Milieufederatie en het Platform Leefmilieu Regio Schiphol.

Volgende week bespreekt het kabinet een pakket aan milieumaatregelen voor Schiphol waartoe het eind vorig jaar in principe heeft besloten. In december stelde het kabinet dat de luchthaven beperkt mag groeien en dat het plan voor een vliegveld in zee niet doorgaat. Wat vlieglawaai betreft gaat het kabinet uit van ongeveer tien tot twintig meetpunten op de huidige 35 Ke-zone. Dat is de lijn die om Schiphol is getrokken waarbuiten de geluidsbelasting niet hoger dan 35 Ke mag zijn. Ke (Kosten-eenheden) is een geluidmaat. De milieubeweging vindt dat een beperkt aantal meetpunten geen recht doet aan de grote verschillen in geluidsbelasting binnen de regio Schiphol.

Ook is Natuur en Milieu het niet eens met de kabinetsplannen om ter handhaving van de geluidsnormen Schiphol te dwingen nauwkeurig vastgelegde vliegroutes te hanteren. Het fixeren van vliegroutes is onwerkbaar, stelt Natuur en Milieu, en daarom komt er van handhaving en sancties niets terecht. ,,Ons systeem is veel betrouwbaarder, is beter handhaafbaar en is in tegenstelling tot het kabinetsvoorstel ook van toepassing als vliegroutes worden verlegd.'' Een woordvoerder van Schiphol laat weten dat de luchthaven vooralsnog uitgaat van de voorstellen die het kabinet heeft gedaan bij de invoering van een nieuw normenstelsel.