Na tumor rijbewijs terug

Een inwoner van Amersfoort die is genezen van een hersentumor, eist zijn rijbewijs terug van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Zijn zaak diende begin deze week bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bij de 30-jarige Amersfoorter, die anoniem wenst te blijven, werd in 1993 een hersentumor geconstateerd. Hij reed daarna in verband met epileptische aanvallen enige jaren geen auto en liet zich in 1996 door een CBR-arts keuren. Die keurde hem goed.

Een jaar later werd hij weer goedgekeurd, toen voor een periode van twee jaar. Maar begin vorig jaar kreeg de Amersfoorter te maken met een andere keuringsarts, die hem ongeschikt bevond om auto te rijden en zijn rijbewijs introk.

Volgens het Reglement Rijbewijzen moet iemand de rijbevoegdheid worden ontnomen als hij een hersentumor of andere neurologische afwijking heeft die de rijvaardigheid kan beïnvloeden. Het reglement bepaalt ook dat het ingevorderde rijbewijs alleen wordt teruggegeven als de tumor operatief is verwijderd. Bij de Amersfoorter is dat niet het geval, hoewel hij bestralingen en chemotherapie heeft ondergaan en genezen is verklaard. ,,Het CBR hanteert ineens een uitermate starre interpretatie van de regel'', vindt de Amersfoorter. ,,Ik ben al twee keer goedgekeurd en er is niets veranderd aan mijn toestand.'' De Amersfoorter verzocht het CBR herhaaldelijk haar mening te herzien. ,,Ik ben tegen een muur aangelopen.''

Het CBR wil zelf de regelgeving niet anders interpreteren. Binnenkort wordt er wel een werkgroep in het leven geroepen die namens de Gezondheidsraad een advies gaat uitbrengen aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat over aanpassing van de voorschriften voor neurologische afwijkingen. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.