Letland: Moskou drijft wig

De Letse president, Vaira Vike-Freiberga, heeft gisteren opnieuw gewaarschuwd dat Rusland het op Letland heeft gemunt. In de Estse hoofdstad Tallinn zei ze dat Rusland een wig probeert te drijven tussen de Baltische landen met het doel hun Europese integratie te torpederen.

Vike-Freiberga had een dag eerder in een vraaggesprek met de BBC gewaarschuwd voor een Russische militaire aanval op Letland.

Gisteren zei Vike-Freiberga dat Rusland Letland heeft uitverkoren als belangrijkste doelwit van een diplomatieke campagne met het doel de Baltische eenheid te ondermijnen en de Balten terug te halen in de Russische invloedssfeer. Ze zei dat Moskou hoopt het NAVO-lidmaatschap van de drie Baltische landen te verhinderen door een wig tussen hen te drijven. Russische politieke leiders, aldus Vike-Freiberga, zullen nooit alle drie de Baltische landen tegelijk hekelen; ze forceren crises in de betrekkingen met één Baltisch land per keer, om de drie tegen elkaar uit te spelen. Letland, aldus Vike-Freiberga, is ,,geografisch en strategisch de meest voor de hand liggende wig'' in de Baltische eenheid. Volgens haar kunnen de Balten de dreiging het hoofd bieden door hun buitenlands beleid in hoge mate te coördineren.

Estland, Letland en Litouwen hebben de afgelopen tien jaar getracht ten aanzien van hun integratie in Europa nauw samen te werken. Ook ten aanzien van hun hervormingsbeleid en vooral op militair gebied is sprake van samenwerking, al zijn de strategieën op het gebied van de economische hervormingen wegens het onderling verschillende economische niveau wel uiteen gaan lopen.

Moskou heeft de afgelopen jaren vooral Estland en Letland vaak gehekeld. Het belangrijkste `handvat' daarbij is de grote Russische minderheid in beide landen, die volgens Moskou wordt gediscrimineerd met een dubieuze taal- en staatsburgerschapswetgeving. In Litouwen is de Russische minderheid slechts klein.