Korthals wijzigt drugsbeleid niet

Minister Korthals (Justitie) ziet geen aanleiding het softdrugsbeleid te wijzigen nu er twijfels zijn over een onderzoek naar illegale verkooppunten. Hij weigert een nader onderzoek te laten doen.

De twijfels over het onderzoek dat ten grondslag heeft gelegen aan het voorgestelde softdrugsbeleid door Korthals, zijn gerezen na een uitzending van Nova. De actualiteitenrubriek berichtte maandag dat veel cijfers uit een onderzoek van het Groningse bureau Intraval niet blijken te kloppen. Nova benaderde steeksproefgewijs twintig gemeenten die ook door Intraval waren geraadpleegd. Daaruit kwamen grote verschillen naar voren. Zo noteerde Intraval dat in Maastricht het aantal illegale verkooppunten onbekend is, terwijl er volgens de politie aldaar circa 45 zijn.

Korthals laat bij monde van zijn woordvoerder weten dat het harder aanpakken van illegale verkooppunten en het verbieden van gereguleerde teelt overeind blijft, zoals hij in de notitie `Het pad naar de achterdeur' heeft beschreven. ,,Als er meer illegale verkooppunten blijken te zijn, is dat reden te meer ze harder aan te pakken'', zegt de woordvoerder.

PvdA en D66 eisen echter dat er beter onderzoek wordt gedaan. ,,Wij zijn ingehuurd om de regering te controleren op basis van betrouwbare informatie. En ik wil niet op Nova afgaan'', zegt Kamerlid Oudkerk (PvdA).

Ook Kamerlid Dittrich (D66) wil nader onderzoek. Beiden vragen zich af of het aantal illegale verkooppunten juist niet is gestegen door het strengere softdrugsbeleid van de afgelopen jaren. Enkele burgemeesters pleitten voor legalisering van de `achterdeur' (de teelt) om dit uit de illegaliteit te halen. Met name D66 voelt hier wel voor.

VVD en CDA zijn het met Korthals eens. Zij willen geen nader onderzoek. ,,Het onderzoek van Intraval biedt voldoende basis voor de notitie'', zegt Kamerlid Niederer (VVD).