Hier heeft gewoond

De Voorstreek ligt aan een gracht in het centrum van Leeuwarden. Nummer 26 is een groot, munumentaal winkelpand, dat dezelfde naam draagt als de dichter, die er niet zijn hele, maar wel een belangrijk deel van zijn jeugd doorbracht: meubelzaak Slauerhoff Interieur. De winkel is dus nog steeds in familiehanden, nadat vader Slauerhoff hiervoor in 1892 de grondslag had gelegd door op genoemd adres een behangerij en stoffeerderij te openen.

Toen Jan Jacob op 14 september 1898 werd geboren, woonden zijn ouders aan de overkant van de gracht. Acht jaar later verhuisden ze naar de verdiepingen boven de stoffeerderij. Hun zoon volgde de hbs en werd in die tijd regelmatig gesignaleerd in het nabijgelegen Jorwerd. Lang voor Geert Mak dit Friese dorp op de kaart zette, mocht Jan er graag een klasgenote bezoeken, de domineesdochter Annie Hille Ris Lambers, met wie hij innig bevriend raakte. Wat overigens geen beletsel was om in één moeite door haar oudere zus Heleen te versieren. Dit liefdesspel duurde tot 1916, toen hij op achttienjarige leeftijd naar Amsterdam vertrok om er medicijnen te gaan studeren.

Slauerhoff was een romanticus, die een passie voor de letteren (en vrouwen) combineerde met een hartstocht voor reizen. Als jongen bladerde hij graag in het tijdschrift De aarde en haar volken om kennis te nemen van exotische landen en later zag hij ze in natura, toen hij als scheepsarts veelvuldig naar de Oost trok. Zijn wankele gezondheid dwong hem echter tussen al die zeereizen door een huisartsenpraktijk waar te nemen en dan koos hij strijk en zet voor het Friese platteland. Maar die tijdelijke verblijven in plaatsen als Dronrijp en Beetsterzwaag èn zijn afkomst maakten hem niet tot een Friese dichter of schrijver. In zijn werk – ontdekte Adriaan van Dis – komen slechts twee Friese woorden voor: faam (meisje) en tuutje (zoentje).

Slauerhoff is ook getrouwd geweest, al was het niet met een van de zusters uit Jorwerd. In 1930 huwde hij de danseres Darja Collin, die in Scheveningen een balletschool had. Veel geluk heeft het paar niet mogen beleven. Vlak nadat hij zich aan Darja had verbonden, vertrok hij alweer als scheepsarts, ditmaal naar Brazilië. Enkele jaren later werd hij zo ernstig ziek, dat hij ging kuren in het Italiaanse Merano. Zijn vrouw kwam over voor de bevalling van hun eerste kind, dat dood geboren werd. In 1935 kwam er een eind aan hun huwelijk. Een jaar later overleed Slauerhoff in Hilversum.

    • F.G. de Ruiter