Eten met keizer ongewis

Zeven bestuursleden van het Indisch Platform overwegen niet deel te nemen aan de regeringslunch op 24 mei ter ere van het bezoek van de keizer van Japan. De zeven zijn hierover individueel per telefoon benaderd door het ministerie van Algemene Zaken.

Het Platform telt 18 organisaties van oorlogsgetroffenen uit het voormalig Nederlands Indië. Volgens voorzitter R. Boekholt van het Platform willen de bestuursleden rekening houden met eventuele negatieve gevoelens van hun achterban over deelname aan een lunch met de Japanse keizer.

Maar Boekholt vindt ook dat het recente ,,gebaar van de regering'' moet worden beloond. In februari betuigde de toenmalige Japanse premier Obuchi spijt over wat Japanners Nederlanders hebben aangedaan tijdens de bezetting van Nederlands-Indië in de Tweede Wereldoorlog. Hij verklaarde schriftelijk over ,,diepe spijt en oprechte excuses voor de enorme schade'' die door Japan is berokkend.

Een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst laat weten dat nooit mededelingen worden gedaan over de samenstelling van de gastenlijst voor regeringslunches. In algemene zin gaat het om deelnemers van verschillende maatschappelijke organisaties en uit diverse geledingen van de samenleving, aldus de woordvoerder.

Het Indisch Platform krijgt overigens slechts een beperkte rol bij het uitdelen van een bedrag van 250 miljoen gulden schadeloosstelling die het kabinet ter beschikking wil stellen als financiële compensatie van de oorlogsgetroffenen in het voormalige Nederlands-Indië. Over de hoogte van het bedrag en de wijze waarop het zal worden uitgedeeld, is nog geen overeenstemming bereikt tussen het kabinet en het Platform. Volgens Boekholt staat deze zaak los van de uitnodiging voor de lunch met de keizer.

Boekholt zegt dat het Platform de kwestie van de schadeloosstelling ,,zo snel mogelijk wil afhandelen''. Er is evenwel geen nieuwe datum vastgesteld voor nader overleg. Boekholt erkent dat het ,,onjuist'' zou zijn als het Platform het geld zelf zou gaan beheren. Hij wil dit uitbesteden aan een professioneel bureau. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Welzijn wil de overheid dat er een aparte stichting komt die het geld zal beheren. Het ministerie heeft één van de bij het Platform aangesloten organisaties, het Indisch Herinneringscentrum, onlangs gekritiseerd wegens gebrek aan informatie over een ,,diepgaande bestuurscrisis''. Boekholt, die ook demissionair voorzitter van dit Centrum is, erkent zijn feilen in dezen en werkt aan een excuusbrief.