Premies varkens belegd in België

Een deel van de varkensboeren die in Nederland opkooppremies van de overheid ontvangen, belegt zijn geld in varkenshouderijen in Vlaanderen. Dat signaleert de Belgische Boerenbond. De Nederlandse kooplust wordt aangewakkerd door het verschil in regelingen tussen Vlaanderen en Nederland.

Hoeveel varkenshouders precies uitwijken naar Vlaanderen, zegt de bond niet te weten. Volgens woordvoerder R. Sannen van de Belgische Boerenbond gaat het zeker om tientallen boeren. Sannen: ,,Ik ken persoonlijk vijftien Vlaamse varkensboeren die benaderd zijn door Nederlandse collega's. Het fenomeen doet zich voor in de Antwerpse en Limburgse Kempen. Maar ik ken ook enkele gevallen in West-Vlaanderen.'

De kooplust wordt volgens de boerenbond in de hand gewerkt door de ,,zeer goede regelingen' van de Nederlandse overheid om de varkensstapel af te bouwen en het mestoverschot terug te dringen. Sannen: ,,Wij bewonderen de manier waarop de Nederlandse overheid het probleem aanpakt. Er wordt 1,8 miljard gulden in een sociale afbouw van de sector geïnvesteerd. In Vlaanderen, met de helft van het aantal boeren, is daar slechts 40 miljoen gulden voor beschikbaar.'

In Vlaanderen blijven, volgens de Belgische Boerenbond, 6.000 varkensboeren ,,zonder voorzieningen' achter, terwijl de milieuregels wel worden aangescherpt. ,,Veel Vlaamse boeren zitten nu al in grote financiële problemen', aldus Sannen. ,,Het is dan ook niet vreemd dat Nederlandse varkensboeren, die worden uitgekocht door hun overheid, noodlijdende Vlaamse bedrijven opkopen.'

Vanuit Europees perspectief bezien is het vreemd dat EU-lidstaten afwijkende steunregelingen voor varkensboeren hebben, vindt de Belgische Boerenbond.VARKENS

,,Zoiets werkt nu eenmaal concurrentievervalsing in de hand', aldus Sannen.

Het Nederlandse ministerie van Landbouw zegt in een reactie dat pas een deel van de 200 miljoen gulden, voorzien in de Wet Herstructurering Varkenshouderij, is uitbetaald.

Voor de aanvullende bedrijfsbeëindigingsssubsidie hebben zich 2.593 varkenshouders gemeld. Daarvan willen er 1.232 ook hun stallen laten slopen, om in aanmerking te komen voor een extra sloopsubsidie.

Deze subsidiebedragen zijn nog niet uitgekeerd.