Monarchie 6

Cultuurhistoricus Thomas von der Dunk is van mening dat de archieven van Koning Willem III angstvallig gesloten worden gehouden.

Von der Dunk kan als bezoeker van het Koninklijk Huisarchief weten dat de daar bestaande archieven uit de periode van deze koning voor wetenschappelijk onderzoek ter beschikking staan en, wat meer is, ook geraadpleegd worden, zelfs door cultuurhistorici. Het is voor een historicus geen fijnzinnig trekje om fabeltjes in leven te houden.

    • Drs. B. Woelderink
    • Directeur Koninklijk Huisarchief