Monarchie 5

De cultuurhistoricus Von der Dunk neemt een loopje met historie en cultuur. Hij beroept zich op rationaliteit om de monarchie en haar burgers te ridiculiseren. Niet de `Orangisten', maar Von der Dunk is blijven steken in achttiende-eeuwse retoriek, alsof Beatrix geen constitutioneel uitgeklede, correcte en betrokken monarch is, maar een verlicht despoot, Russische tsaar of Turkse pasha.

Daarnaast bevat zijn bijdrage veel slordigheden. Geen woord bijvoorbeeld over Wilhelmina (London, WO II) of de stabiliserende, a-politieke rol. Willem IV heeft wel degelijk een belangrijke rol gespeeld voor en na 1748, maar is voortijdig overleden.

De Unie van Utrecht vormde nog steeds de (onwerkbare) constitutionele basis, en de (financiële, provinciale, stedelijke) verdeeldheid was te groot. Willem V is niet gevlucht voor de Bataven (in 1787 zelf gevlucht), maar voor Franse bezetters. De actieve en aimabele Lodewijk Napoleon heeft slechts vier jaar geregeerd, in een bezet land, in staat van oorlog, gesteund door bajonetten en keizerlijke directieven. De eenheid en grondwet zijn in 1798 bovendien mede door staatsgrepen, politieke vervolging, (Franse) druk en manipulatie bewerkstelligd.

Von der Dunks bijdrage zegt meer over het cultuurhistorisch onderwijs dan over de vermeende infantiliteit van `Orangisten', ook zo'n achttiende-eeuwse term.

Overigens, is de democratische Verelendung van de EU, de (bizarre) euro en ander Europees beleid niet acuter dan een onsje minder bevoegdheden voor een staatshoofd?

    • M.A.M.Chr. Koning