Lodewijk XVII

In het artikel `Lodewijk XVII stierf echt in 1795' (NRC Handelsblad, 20 april) zijn twee zaken door elkaar gehaald. Enerzijds zijn er de afstammelingen van Wilhelm Naundorff, die op grond van het verhaal van hun voorouder altijd hebben geclaimd af te stammen van Lodewijk XVI en zodoende recht te hebben op de Franse troon. Het DNA-onderzoek heeft nu uitgewezen dat opa Naundorff niet Lodewijk XVII was. Hiermee vervalt elke grond voor de claim van zijn afstammelingen op de troon van Frankrijk.

Anderzijds zijn er afstammelingen van Franse koningen die wel degelijk de troon van Frankrijk kunnen claimen, hoe theoretisch die claims inmiddels ook geworden zijn. Volgens het recht van de troonopvolging – zoals dat gold tot 1848 – had Henri, graaf van Parijs (overleden in 1999, afstammeling van Philippe hertog van Orléans, die de broer was van Lodewijk XIV) de Franse troon moeten bestijgen. Inmiddels heeft zijn oudste zoon, ook Henri geheten, eveneens de troon geclaimd. Echter andere afstammelingen van Lodewijk XIV betwisten dat recht. Maar dat is een geheel andere discussie.

    • Richard Schoffeleers