Kernmachten `streven' naar afschaffing van kernwapens

De vijf grote kernmachten in de wereld hebben gisteren opnieuw verklaard dat ze ernaar streven om alle nucleaire wapens af te schaffen. Maar wanneer dat moet gebeuren, zeiden ze er niet bij.

De Verenigde Staten, Rusland, China, Groot-Brittannië en Frankrijk gaven hun gezamenlijke verklaring uit op een conferentie over het verdrag tegen de verspreiding van kernwapens (het non-proliferatieverdrag), die bij de Verenigde Naties in New York wordt gehouden. Het verdrag verplicht de vijf kernmachten tot ontwapening, om te zorgen dat de wereld uiteindelijk kernwapenvrij zal zijn. Maar critici verwijten de vijf landen dat ze die verplichting niet serieus nemen. Het verdrag verbiedt landen die geen kernwapens hebben om die te verwerven of te ontwikkelen.

In de verklaring spreken de vijf van hun ,,ondubbelzinnige gebondenheid aan de uiteindelijke doelstellingen van een complete eliminatie van kernwapens''. De verklaring is niet ondertekend door India en Pakistan, die in 1998 een kernwapen tot ontploffing brachten, of Israel, dat naar algemeen wordt aangenomen ook beschikt over een kernwapen.

Critici wezen er gisteren meteen op dat de verklaring slechts een bevestiging is van het verdrag waar de vijf juridisch toch al aan aan gebonden waren, terwijl ze in de praktijk niet naar dat verdrag handelen. In het Amerikaanse Congres is iedere reductie van het arsenaal aan kernwapens al omstreden, totale eliminatie lijkt een wel heel erg kleine kans te hebben om ondertekend te worden.

De vijf kernmachten riepen in hun verklaring ook op tot behoud van het antiballistische raketten- of ABM-verdrag. Dat verdrag is in gevaar gekomen door de Amerikaanse plannen voor de bouw van een rakettenschild, wat in strijd is met het verdrag.