ING verlicht luxeprobleem

ING ziet na lang zoeken een belangrijke wens vervuld: de inlijving van een flinke Amerikaanse levensverzekeraar. Geld is gezien de eigen beleggingen van meer van 100 miljard euro niet echt een probleem.

ING's vorige recordovername, van de Belgische bank BBL, vond eind 1997 op een nationale feestdag in België plaats. Gisteren, op de Dag van de Arbeid, nam ING het Amerikaanse ReliaStar over. Voor bijna 15 miljard gulden komt de levensverzekeraar uit Minnesota het financiële concern versterken.

Misschien zorgde het bijzondere karakter van de dag wel voor zo'n lauwe reactie op de effectenbeurs. Veel beurzen waren immers gisteren gesloten, maar Amsterdam was open: het aandeel ING kreeg er precies negen eurocent bij, ofwel 0,15 procent. Of vindt de markt de overnamesom (15 maal de winst) gewoon te hoog voor een verzekeraar die de rendementscijfers vorig jaar fors zag dalen?

Bestuursvoorzitter Godfried van der Lugt zal zich weinig van de beursreactie hebben aangetrokken. Eén dag voor zijn pensionering kon hij in elk geval nog een miljardenovername bekendmaken. Nee, natuurlijk, dat de megadeal nog net voor zijn vertrek werd beklonken was toeval. Maar wel mooi meegenomen. ,,Wat kan afscheid nemen toch mooi zijn'', verklaarde hij blijmoedig.

De overname van een grote levensverzekeraar in de Verenigde Staten stond al heel lang op zijn verlanglijstje. Met ReliaStar, dat geen enkele oppositie van de eigen aandeelhouders verwacht, gaat ING tot de tien grootste levensverzekeraars van Amerika behoren: wat betreft premie-inkomen een achtste plaats. Naast de noodzakelijke schaalgrootte noteerde Van der Lugt gisteren nog wat andere voordelen: een uitbreiding van het dealernetwerk, waar ook ING gebruik van kan maken, een verdubbeling van het beheerd vermogen (tot 75 miljard dollar) in de VS en de ingang tot nieuwe markten. Zoals de zogeheten employee benefits, de financiële producten die via de werkgever aan de werknemer worden aangeboden.

En de 115-jaar oude verzekeraar is met zijn tijd meegegaan. Om de Amerikanen, die blijkbaar weinig aandacht besteden aan hun financiële situatie, voor te lichten, heeft ReliaStar (3.800 werknemers, nettowinst in 1999 254 miljoen dollar) de internetsite ihatefinancialplanning.com in het leven geroepen. Zo krijgt de Amerikaan te zien wat de financiële gevolgen zijn van een nieuwe baby of een verse scheiding. Aan de aandeelhouders, die Van der Lugt vanmiddag zullen uitzwaaien, zal ING de financiële gevolgen van de deal nog eens uit de doeken doen: een directe bijdrage aan de winst per aandeel en een stevige groei van het rendement (gerelateerd aan het eigen vermogen). Dat laatste klinkt fraai, maar betekent in de praktijk niet zoveel. ING betaalt 3,3 miljard dollar aan goodwill, het bedrag dat bovenop de boekwaarde van ReliaStar wordt betaald. Deze som wordt vervolgens van het eigen vermogen afgehaald. Wanneer het rendement dan wordt gerelateerd aan het gekrompen vermogen is het logisch dat er een hoger rapportcijfer uitrolt.

,,In de financiële wereld wordt daarom meer gekeken naar het rendement dat je behaalt op de overnamesom'', stelt financieel analist H. Hakker van zakenbank Metzler. ,,Voor de aandelen ReliaStar telt ING ruim 5 miljard dollar neer. In 2004 denkt de verzekeraar 550 miljoen te verdienen en daar kan de verwachte kostenbesparing van 55 miljoen bij worden opgeteld. Samen zo'n 600 miljoen, ofwel 12 procent van de overnamesom. Dat is keurig.'' Dit rendement klinkt extra aantrekkelijk als wordt bedacht hoe ING de financiering van de overname wil rond krijgen: in plaats van nieuwe aandelen uit te geven wordt gewoon de portemonnee getrokken. Volgens voorzichtige schattingen van de bankverzekeraar zelf is de verzekeringskant van het concern (Nationale Nederlanden) zo rijk dat er sprake is van een solvabiliteitssurplus van meer dan 10 miljard euro (22 miljard gulden). Van de toezichthoudende instanties, die van verzekeraars een flinke financiële buffer eisen, mag ING dit geld dus naar eigen goeddunken besteden. ,,In plaats van misschien 4 of 5 procent rendement te behalen, gaat dit geld mogelijk 12 procent opleveren'', aldus analist Hakker. En gezien de hoge waardering van de aandelen is ,,het misschien wel een beste tijd'' om wat van deze bezittingen te verkopen.

Uit de balans van ING Verzekeringen van vorig jaar valt op te maken dat het concern over zeker 100 miljard euro aan financiële beleggingen beschikt. Voor ruim 20 miljard in aandelenpakketten, de rest in obligaties en onroerend goed. Van der Lugt wilde gisteren nog niet vertellen op welke manier het geld vrijgemaakt gaat worden. Wel verklaarde hij niet uit te sluiten dat het belang in het Franse CCF – vorige maand door het Britse HSBC weggekaapt – wordt verkocht (ruim 2 miljard euro). Erg schrapen om de miljarden bij elkaar te krijgen zal het voor de opvolgers van Van der Lugt in elk geval niet worden: de verkoop van het belang in ABN Amro (bijna 20 procent) is voor ReliaStar al meer dan voldoende.

    • Erik van der Walle