Hypovereinsbank boekt winstexplosie

De nettowinst van Hypovereinsbank, na Deutsche Bank de grootste Duitse bank, steeg in het eerste kwartaal van 2000 van 3 tot 288 miljoen euro (635 miljoen gulden). De forse winststijging was vooral toe te schrijven aan lagere risicovoorzieningen.