Fraude met EU-gelden onderzocht

De arbeidsinspectie van het ministerie van Sociale Zaken heeft in september vorig jaar na onderzoek zelf aangifte gedaan van fraude met Europese subsidies bij justitie in Rotterdam.

Volgens een woordvoerder van het ministerie gaat het om gesjoemel met ,,miljoenen guldens'' subsidie uit het Europees Sociaal Fonds (ESF). Het openbaar ministerie in Rotterdam bevestigde vanmorgen dat daarop zowel in Nederland als op Curaçao een grootschalig justitieonderzoek is begonnen naar misbruik van EU-gelden, waarbij vorige week tal van huiszoekingen zijn verricht. Lopende het onderzoek wilde justitie nog geen verdere mededelingen doen.

Het onderzoek richt zich onder meer op het Antilliaanse remigratieproject Futuro Laboral, bevestigt G. Deibel, directeur van de Arbeids Advies Dienst (AAD) in Rotterdam. De AAD is een zelfstandig bureau dat ,,projecten uitvoert voor overheden en adviezen uitbrengt'', aldus Deibel, die niet wil zeggen wie er zoal tot zijn opdrachtgevers behoren. Futuro Laboral was tussen 1994 en 1997 één van de gesubsidieerde projecten die onder de hoede van Deibel zijn uitgevoerd. Tot die tijd was Deibel coördinator ESF-subsidies bij de gemeente Rotterdam. In totaal kreeg Futuro Laboral circa vijf miljoen gulden aan ESF-subsidie voor de remigratie van ruim 1000 Antillianen.

Een voorloper van Futuro Laboral was het project Trabow na Korsou, dat eveneens werd geleid door Deibel. De projectleider van Trabow na Korsou vertelde vanmorgen aan deze krant dat zij in 1993 ontslag nam omdat ze haar werkgevers ,,een stelletje oplichters'' vond. ,,Van de 3 miljoen die Trabow Korsou tot 1994 aan Europese subsidies heeft gekregen is niets aan de remigratie van Antillianen besteed'', zei zij vanmorgen desgevraagd. Een familielid van een `geremigreerde' Antilliaan bevestigt wat de voormalig projectleider vertelt: De remigranten zou onder meer arbeidscontracten zijn beloofd die ze nooit kregen. Ook zouden ze op Curacao gedwongen woonruimte hebben moeten huren van Trabow Korsou, omdat dat in het contract stond, tegen huurprijzen die twee keer zo hoog waren als gemiddeld. Aan werkvoorzieningen voor de teruggekeerde Antillianen is volgens de voormalig projectleider niets gedaan. ,,Terwijl mensen er alles in Nederland voor hadden opgegeven werden ze daar aan hun lot overgelaten.'' G. Deibel ontkent iedere betrokkenheid bij fraude.

De aangifte van de arbeidsinspectie volgde op een waarschuwing van de Europese Unie, die Nederland er vorig jaar van beschuldigde op grote schaal te sjoemelen met subsidies uit het Europees Sociaal Fonds. Als Nederland geen orde op zaken zou stellen, zou Europese subsidie uitblijven.

    • Margriet Oostveen