Forbes

Geen paniek, want volatiliteit heeft z'n nut, al was het alleen al om beleggers er aan te herinneren dat aandelen niet alleen kunnen stijgen maar ook dalen. Het is volgens het zakenblad Forbes helemaal niet nodig om de volatiliteit te reguleren, zoals bekende economen als Paul Krugman en James Tobin voorstellen. Volgens het zakenblad Forbes is er geen enkele reden om aan te nemen dat de heftige fluctuaties van dit moment de voorbode zijn van een recessie. Alle cijfers wijzen er volgens het blad op dat de economie zo gezond als een vis is.

De beursbewegingen weerspiegelen de manier waarop de economie verandert door een technologische vooruitgang die met horten en stoten tot stand komt. Beleggers zijn constant bezig op die veranderingen te reageren. Zo kon het gebeuren dat Motorola op 10 april j.l. triomfantelijk bekend maakte hoe goed de onderneming boert met mobiele telefoons, en dat de beleggers het aandeel Motorola de dag er na met twintig procent lieten zakken.

www.forbes.com