Eis tot ontruiming van Heilig Hartkerk

De ontruiming en sloop van de Heilig Hartkerk in Breda is voorbarig omdat er nog geen vergunning is aangevraagd voor de bouw van appartementen. Dat betoogde advocaat A. Wolff van de krakers die het gebouw bewonen, gisteren bij de rechter. Het kort geding was aangespannen door projectontwikkelaar Ouwehand uit Katwijk en de Stichting Woonzorg Nederland. Ze eisen dat de krakers de Heillig Hartkerk verlaten.

Al ongeveer vijftien jaar wordt in Breda strijd geleverd om de sloop van de karakteristieke kerk aan de Baronielaan te voorkomen. Vorige week nog trok onder aanvoering van de vereniging Behoud Heilig Hart Kerk een protestmars van enige honderden demonstranten door de binnenstad van de Brabantse stad.

De projectontwikkelaar wil op de plaats van het honderd jaar oude kerkgebouw onder meer 36 appartementen en een parkeergarage bouwen.

De Raad van State wees onlangs een verzoek af om de kerk op de lijst van rijksmonumenten te plaatsen. De gemeente verleende daarop een sloopvergunning.

Uitspraak 12 mei.