Die Zeit

,,Heerst de economie over de politiek? Nee! Maar de financiële markten zijn wel de meest efficiënte controle-instantie voor het handelen van de overheid. De kiezer oordeelt eens in de vier jaar, maar de financiële markten doen dat dagelijks.'' Aan het woord is Rolf Breuer, topman van de Deutsche Bank. In Die Zeit betoogt hij dat de politiek zelf heeft bijgedragen aan haar handelingsbeperktheid in financieel-economische zaken door overmatig gebruik van het instrument van de staatsschuld. Hoe hoger de schuld hoe meer de financiële markten te vertellen hebben over het doen en laten van de staat.

De prijs voor de vrijheid op de kapitaalmarkt is dat beleggers zich niet meer hoeven te schikken naar de mogelijkheden die de staat hen biedt maar dat de staat veel meer rekening moet houden met de wensen van de beleggers. Dat betekent niet dat de markteconomie en de financiële markten normen aan de samenleving kunnen stellen. Wel zijn ze volgens Breuer de uitdrukking van individuele vrijheid en als zodanig horen ze tot de waarden-canon van onze samenleving.

www.zeit.de