Businessweek

Amazon.com is niet alleen een gigantische Internetwinkel maar draagt het electronische evangelie ook uit door hoge investeringen in soortgelijke ondernemingen. De aandelen van deze bedrijven zijn negentig procent gedaald, ten bedrage van 1,4 miljard dollar. Het zakenblad BusinessWeek heeft getracht de schade in de technologie-sector op te nemen en ontdekte dat de technologie-ondernemingen door wederzijdse investeringen veel nauwer met elkaar zijn verbonden dan buitenstaanders denken.

Omdat de grootste klappen na 31 maart j.l. zijn gevallen laten de laatste kwartaalrapporten nog niet zien hoe groot de schade precies is die de val van de hoogvliegers de technologie-reuzen heeft berokkend. Wel is bekend dat de aandelen van bedrijven waarin Dell heeft geïnvesteerd zeventig procent zijn gedaald. Het blad herinnert er aan dat soortgelijke investeringsavonturen van grote ondernemingen in de jaren zeventig en tachtig slecht afliepen.

www.europe.business week.com