A.L. Touw overleden

Wegens het plotselinge overlijden van Drs. A.L. Touw gisteravond heeft de Stichting Toezicht Effentenverkeer (STE) de voorziene presentatie van het jaarverslag geannuleerd. Drs. A.L. Touw (52) studeerde economie aan de Rijksuniversiteit in Groningen. In 1983 trad hij in dienst bij De Nederlandsche Bank. Daar was hij achtereenvolgens plaatsvervangend chef toezicht kredietwezen accountantsdienst, directieadviseur (1990), plaatsvervangend onderdirecteur (1991) en vanaf 1993 onderdirecteur. Binnen het STE-bestuur was Touw de enige die langdurig bij een andere publieke toezichthouder in de financiële sector heeft gewerkt. Hij was dan ook vooral met toezichtszaken belast. Daarnaast bekleedde hij binnen het STE-bestuur de post van penningmeester.