WOL

In het korte bericht WOL koopt voetbal-site (in de krant van woensdag 27 april, pagina 13) staat dat World Online 100.000 gulden heeft betaald voor de internetdomeinnaam www.voetbal.nl. Dat is onjuist. Het correcte bedrag is 1 miljoen gulden. Wegens het Paasreces is er vandaag geen Haagse Staat.