Waarschuwing voor mobiele telefoons

Mobiele telefoons in Groot-Brittannië moeten in de toekomst worden voorzien van een waarschuwing voor eventuele gezondheidsschade, zoals bij rookwaren gebruikelijk is. Een overheidscommissie stelt dat onrust over mogelijke ziekten als gevolg van mobiel bellen gerechtvaardigd is, meldde The Observer afgelopen weekeinde. Hoewel nooit is bewezen dat de radiostraling die met mobiel bellen gepaard gaat schadelijk is voor de gezondheid, is het volgens de commissie ook niet uit te sluiten dat `mobieltjes' bijvoorbeeld de ziekte van Alzheimer, kanker of geheugenverlies veroorzaken.