Mugabe zal boerenland snel verdelen

President Mugabe van Zimbabwe wil de bezetting van `blanke' boerderijen in zijn land legaliseren en het grondgebied het komende halfjaar verdelen onder de zwarte bevolking zonder de boeren daarvoor te compenseren.

Volgens minister van Justitie Emmerson Mnangagwa zal ,,binnen tien dagen de juridische blauwdruk op tafel liggen om het land te naasten en te herverdelen, en we zullen daar onmiddellijk mee beginnen.''

Vorige week nog onderhandelde de Zimbabweaanse regering met Groot-Brittannië over de omstreden landhervormingen, waarbij Londen financiële steun toezegde indien de herverdeling van land op een ordentelijke wijze zou geschieden waarbij de blanke boeren kunnen rekenen op een goede behandeling. Door de aankondiging dat de landhervormingen nu eenzijdig en snel zullen worden doorgevoerd, zijn de spanningen in Zimbabwe scherp toegenomen. De oppositie heeft de plannen veroordeeld. Vanochtend, ter gelegenheid van de viering van 1 mei, hebben de vakbonden in Zimbawe opgeroepen een eind te maken aan de politieke onrust. Om escalatie van geweld te vermijden heeft het Zimbabweaanse Congres van Vakbonden openbare bijeenkomsten afgelast en in plaats daarvan de werknemers opgeroepen de dag thuis door te brengen ,,om diep na te denken, om te bidden voor vrede, sociale vooruitgang en een duurzame oplossing voor de huidige problemen''.

Een woordvoerder van Mugabe zei gisteren dat de president gebruik zal maken van de speciale bevoegheden die hem onlangs zijn toegekend door het parlement, waarin de regeringspartij Zanu-PF domineert. De bewuste zitting werd geboycot door de leden van de oppositie, onder van de Beweging voor Democratische Verandering (MDC). Inmiddels is het parlement ontbonden in verband met de komende verkiezingen die in de komende maanden moet plaats vinden, maar waarvoor nog steeds geen datum is genoemd. Omdat het parlement nu afwezig is, zal Mugabe het komend half jaar ,,tijdelijk'' van zijn speciale presidentiële bevoegdheden gebruik maken om de landhervormingen in snel tempo door te voeren, aldus zijn woordvoerder.

President Mugabe stelt zich op het standpunt dat de kwestie van financiële vergoeding voor de blanke boeren die hun eigendommen kwijt raken, de verantwoordelijkheid is van de vroegere kolonisator Groot-Brittannië. De Britse minister van Buitenlandse Zaken, Robin Cook, veroordeelde de jongste aankondiging uit Harare gisteren als ,,een grote stap terug''. ,,Er is geen rechtvaardiging voor deze handelswijze'', zei hij. ,,Dit kan geen oplossing zijn om de problemen van de landhervorming op te lossen''. De Britse regering zal het onderwerp morgen ter sprake stellen op een al eerder afgesproken ministriële bijeenkomst van het Gemenebest in Londen. Londen streeft er naar de internationale druk op Zimbabwe te verhogen, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De Australische regering heeft haar onderdanen inmiddels geadviseerd af te zien van reizen naar Zimbabwe wegens het politieke geweld in het land.

Zogeheten `oorlogsveteranen' uit de onafhankelijkheidsstrijd tegen de Britten en aanhangers van Zanu-PF hebben de afgelopen maanden honderden `blanke' boerderijen bezet. De meeste boeren zijn zaterdag weer aan het werk gegaan om hun oogst binnen te halen, nadat daarover vrijdag een akkoord was bereikt met de leiders van de `oorlogsveteranen'. Maar de bezettingen blijven wel in stand.

Gisteren liepen de spanningen hoog op in de stad Centenary-Mvurwi waar de Zanu-PF van Mugabe een bijeenkomst hield. Aanhangers werden met bussen en vrachtauto's naar de demonstratie gebracht. Sympathisanten van de oppositionele MDC werd vernederd: ze werden aan armen en benen voortgesleept, en gedwongen Zanu-PF shirts aan te trekken en liedjes te verzinnen waarin de MDC belachelijk werd gemaakt.