Kloten!

Arie Koomen en Silvester Zwaneveld wonnen in 1996 de tweede prijs op het Cameretten-festival in Rotterdam en hebben sindsdien in heel Nederland de lachers op hun hand. Ze hangen beurtelings de getapte komiek en de onnozele jongen uit, weten hun publiek gehaaid bij de voorstelling te betrekken en vormen, net als bijvoorbeeld Lebbis & Jansen, een duo zonder rolverdeling. Maar een groot verschil is dat hun optreden nergens over gaat – nu ja, het gaat over pissen onder de douche, over seks, over vrouwen die er niks van snappen, en over het feit dat ballen niet alleen bij Lingo en bij tennis voorkomen, maar ook nog ergens anders. Daar moeten veel mensen om lachen.

Dat hun humor uitstekend past bij de puberale sfeer van omroepvoorzitter Bart de Graaff en de zijnen, blijkt vanavond als de met de losse hand samengestelde `thema-avond' van BNN over comedy wordt afgesloten met een registratie van de voorstelling Kloten!. Niemand minder dan Bert van der Veer, programmadirecteur van RTL4, vond Arie & Silvester leuk genoeg om zijn oude ambacht van regisseur weer eens op te vatten. En zo te zien doet hij het duo recht. Cabaret op de televisie is vaak problematisch, maar deze registratie lijkt adequaat verslag te doen van de wisselwerking tussen het podium en de zaal.

Dááraan kan het dus niet liggen dat er bij mij tijdens het kijken geen lachje af kon. Nee, dat is niet helemaal waar, want één zinnetje vond ik aardig: ,,De seks was zo fantastisch dat na afloop zelfs de buren een sigaret opstaken.''

Arie & Silvester, de één 30 en de ander 31, zijn vertegenwoordigers van de lichting die in seksisme de nieuwe grappigheid zoekt. Dat blijkt een lucratief werkterrein te zijn. Sterker nog: vooral bij de vrouwen in het publiek gaan de platte kwinkslagen erin als koek – en zodra zij lachen, durven ook de mannen mee te doen. Verder vertoont hun voorstelling hooguit enige aanzetten tot absurdisme, maar die gaan nergens naar toe. Ze springen van de hak op de tak en tikken elkaar intussen bekwaam de bal toe, dat wel, en het is lastig argumenteren tegen een volle zaal die pret voor tien heeft. Kritiek heeft ook geen vat op hen; ze halen zelfs een lach door uit Het Parool te citeren dat er `zelden zo'n plat en nietszeggend programma' is vertoond. Maar ik was wel blij dat ik er die avond niet tussen zat, want ik was het met die criticus eens.

Kloten! van Arie & Silvester, TV2, 22.07-22.55u.

    • Henk van Gelder